statystyki

Giełda

Akcjonariusz

wróć do działu: Giełda »

Akcjonariusz – (ang. Shareholder) – jest to inwestor będący współwłaścicielem spółki z tytułu posiadania jej akcji. Prawa i obowiązki akcjonariusza określa Statut spółki. Nie ponosi on odpowiedzialności wobec wierzycieli za zobowiązania spółki akcyjnej, ma natomiast prawo do udziałów w zyskach przeznaczonych do podziału w drodze uchwały walnego zgromadzenia spółki. Zyski te wypłacane są w formie dywidendy.

Akcjonariuszami są osoby, które wpisane są do księgi akcyjnej lub posiadają akcje na okaziciela.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty