statystyki

Giełda

Depozyt zabezpieczający

wróć do działu: Giełda »

Depozyt zabezpieczający (ang. margin) – środki zdeponowane na rachunku praw pochodnych służące do zabezpieczenia transakcji na rynku terminowym. Wartość depozytu zabezpieczającego jest określoną częścią wartości instrumentu bazowego.

Depozyt zabezpieczający stanowi dla biura maklerskiego gwarancję wypłacalności klienta w przypadku niekorzystnych zmian rynkowych, dlatego też biura wymagają aby na rachunku utrzymywana była co najmniej minimalna wartość depozytu zabezpieczającego.

Przy otwieraniu pozycji na rynku terminowym wymagany jest depozyt początkowy (ang. initial margin), który zwykle jest większy od depozytu minimalnego. W przypadku spadku wartości depozytu poniżej minimalnej wartości, biuro wzywa klienta do uzupełnienia środków na koncie (Margin call).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty