statystyki

Giełda

Akcje rozwojowe

wróć do działu: Giełda »

Akcje rozwojowe -€“ są… to akcje spółek, które wię™kszość‡ zysków reinwestują… w prowadzone przedsię™biorstwo. Dzię™ki zwię™kszaniu zaangażowanego kapitał‚u firmy osią…gają… wyższy zysk, co może wpłynąć‡ na wzrost rynkowej wyceny akcji. Spół‚ki z kategorii akcji rozwojowych zazwyczaj nie wypł‚acają… dywidendy.

Ich cechą charakterystyczną… jest wysoki współ‚czynnik C/Z, ponieważ inwestorzy oczekują… wysokich stóp zwrotu z inwestycji w krótkim terminie. Akcje rozwojowe należą… do inwestycji ryzykownych.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty