statystyki

Giełda

Budowa księgi popytu

wróć do działu: Giełda »

Budowa księgi popytu (ang. Book Building) jest to sposób na zagwarantowanie emisji. Potencjalni inwestorzy spół‚ki wprowadzanej na giełdę™ zapisują się™ na akcje zanim zostanie ostatecznie ustalona cena emisji. Zadeklarowane subskrypcje na akcje umieszcza się w księ™dze popytu. Dzięki budowie księ™gi popytu gwarant emisji może z wyprzedzeniem zmierzyć wielkość‡ zainteresowania rynku danymi papierami. Bank, który organizuje budowę księ™gi popytu jest zarządcą… księ™gi lub prowadzącym księgę.

Prawo dla specjalisty