statystyki

Giełda

Wartość księgowa

wróć do działu: Giełda »

Wartość‡ księ™gowa (ang. Book Value) -€“ to aktywa spół‚ki pomniejszone o zobowią…zania.

Wartość‡ księ™gowa = Aktywa ogół‚em - zobowiązania ogół‚em

Wartość‡ księ™gową… czę™sto porównuje się™ z wartością… rynkową… - stą…d powszechnie spotykany wskaźnik wartości rynkowej do wartości księ™gowej (C/WK).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty