statystyki

Giełda

Split akcji

wróć do działu: Giełda »

Split akcji€“ inaczej, podział akcji. Operacja ta polega na obniżeniu wartości nominalnej każdej akcji przy jednoczesnym zachowani dotychczasowego kapitał‚u akcyjnego. W efekcie splitu zmienia się liczba akcji, przy jednoczesnym zachowaniu ich łącznej wartości i proporcji udziałów akcjonariuszy.

Jednym z powodów przeprowadzenia przez spół‚ki splitu jest zwiększenie dostępności akcji dla drobnych inwestorów, dzięki czemu zwię™ksza się™ płynność‡ danego papieru.

Przykład: Inwestor przed splitem posiada w portfelu 100 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda. Łączna wartość akcji wynosi 1000 zł‚. Po przeprowadzeniu splitu w stosunku 1:5 w portfelu akcjonariusza znajduje się™ 500 akcji po 2 zł każda. Łą…czna wartość‡ portfela nadal wynosi 1000 zł‚.

Prawo dla specjalisty