statystyki

Giełda

C/WK

wróć do działu: Giełda »

C/WK - Cena/Wartość‡ Księgowa, (ang. Price/BookValue, P/BV) - wskaźnik oceny aktualnej rynkowej wyceny wartości mają…tku spółki giełdowej bez zobowiązań„. Obliczany jest jako iloraz, gdzie dzielną… stanowi aktualna kapitalizacja spół‚ki, a dzielnik jej wartość‡ księ™gowa. Wskaźnik C/WK można obliczyć‡ taże dzielą…c kurs akcji przez wartość‡ księ™gową… przypadającą… na jedną… akcję™ (BVPS).

C/WK = wartość‡ rynkowa / wartość‡ księ™gowa = kurs akcji / wartość‡ księ™gowa na akcję™

Wskaźnik C/WK informuje ile razy rynkowa wartość‡ spół‚ki jest wię™ksza (lub mniejsza) od jej wartoś›ci księ™gowej.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty