statystyki

Giełda

CEPS

wróć do działu: Giełda »

CEPS (ang. Cash Earnings Per Share) - jeden ze wskaźniów wyników finansowych przedsię™biorstwa obrazują…cy wartość‡ przepł‚ywów pieniężnych przypadają…cych na jedną… akcję™. Czę™sto uważa się™, że wskaźnik CEPS jest bardziej wiarygodny od klasycznego wskaźnika zysku na akcję™ (EPS), ponieważ trudniej nim manipulować‡. Z reguł‚y do obliczeń„ CEPS przyjmuje się, że jest to suma zysku netto i amortyzacji przypadają…ca na jedną… akcję™.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty