statystyki

Inne

Wartość rynkowa nieruchomości

wróć do działu: Inne »

Wartość rynkowa nieruchomości – jest to pojęcie ekonomiczno-prawn, które odwzorowuje cenę za jaką można sprzedać daną nieruchomość w konkretnie oznaczonym czasie i miejscu. Wartość rynkowa nieruchomości jest wielkością szacunkową wynikającą z operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego.

Wartość rynkowa nieruchomości zdefiniowana jest w art. 151 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami):

"Wartość rynkową nieruchomości stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, możliwa do uzyskania na rynku, określona z uwzględnieniem cen transakcyjnych przy przyjęciu następujących założeń:

  • strony umowy były od siebie niezależne, nie działały w sytuacji przymusowej oraz miały stanowczy zamiar zawarcia umowy,
  • upłynął czas niezbędny do wyeksponowania nieruchomości na rynku i do wynegocjowania warunków umowy."

Nieco inaczej definiowana jest wartość rynkowa rzeczy (w tym także nieruchomości) w prawie podatkowym:

1. ustawa z 28 lipca 1993 o podatku od spadków i darowizn art. 8 pkt 3 (tekst jednolity Dz.U. z 1997 r. Nr 16, poz. 89 z późn. zm.)

"Wartość rynkową rzeczy i praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju z dnia powstania obowiązku podatkowego."

2. ustawia z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych i w ustawia z 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych.

"Wartość rynkową nieruchomości i praw majątkowych oraz innych rzeczy określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia zawarcia umowy sprzedaży."

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty