statystyki

Inne

Operat szacunkowy

wróć do działu: Inne »

Operat szacunkowy – czyli wycena - jest to opinia autorska sporządzoną na piśmie przez rzeczoznawcę majątkowego na temat wartości nieruchomości. Operat szacunkowy stanowi dokument urzędowy, który określa wartość nieruchomości jako przedmiotu prawa własności lub wartość innych praw do nieruchomości. Powinien on być opracowany zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości.

Operat szacunkowy może być wykorzystywany przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia tylko do celu, dla którego został sporządzony.

Po upływie 12 miesięcy od daty sporządzenia operat szacunkowy może być wykorzystywany tylko po potwierdzeniu jego aktualności przez rzeczoznawcę majątkowego – autora wyceny (ust. 3 i 4 art. 156 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty