statystyki

Inne

Deficyt handlowy

wróć do działu: Inne »

Deficyt handlowy – jest to różnica pomiędzy zagranicznym importem a eksportem, czyli inaczej mówiąc, ujemne saldo w handlu zagranicznym. Deficyt handlowy występuje w przypadku, gdy zagraniczny import od danego kraju jest większy od zagranicznego eksportu wszystkich dóbr i usług z tego kraju.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty