statystyki

Inne

Fundusze nieruchomości

wróć do działu: Inne »

Fundusze nieruchomości – rodzaj funduszy branżowych lokujących swoje kapitały w duże obiekty o charakterze komercyjnym, najczęściej są to hotele, biurowce, centra handlowe. Ze względu na długi horyzont inwestycyjny w branży nieruchomości, fundusze te występują najczęściej jako fundusze zamknięte.

Inwestorzy powierzający swoje kapitały funduszom nieruchomości oczekują zazwyczaj bardzo wysokich zysków w długim horyzoncie czasowym, są więc często alternatywą dla funduszy obligacji i rynku pieniężnego.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty