statystyki

Inne

Umowa licencyjna

wróć do działu: Inne »

Umowa licencyjna, licencja – jest to umowa zawierana pomiędzy licencjodawcą i licencjobiorcą w formie dokumentu prawnego, w którym właściciel (licencjodawca) określa warunki korzystania utworu, znaku handlowego lub patentu. Na podstawie umowy licencyjnej licencjodawca uprawnia licencjobiorcę do korzystania z przedmiotu umowy w określony sposób.

Różne rodzaje licencji określają różny zakres udzielonego upoważnienia do korzystania z określonego dobra.

Rodzaje licencji:

Prawo dla specjalisty