statystyki

Inne

Kapitał początkowy

wróć do działu: Inne »

Kapitał początkowy – jest to kapitał obliczany dla wszystkich ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy przed 1 stycznia 1999 r. (przed wejściem w życie ustawy emerytalnej pracowali powyżej 6 miesięcy. Wartość kapitału początkowego ustala się zawsze na dzień 1 stycznia 1999 r. i ewidencjonuje - tak jak składki na ubezpieczenie emerytalne - na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

Wielkość kapitału początkowego zależy od długości udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych przebytych przed 1 stycznia 1999 r.

Prawo dla specjalisty