statystyki

Inne

Nettling wekslowy

wróć do działu: Inne »

Nettling wekslowy – jest to konwersja wierzytelności handlowych z wykorzystaniem weksli. Przy tym rodzaju nettlingu odbiorca dokonuje zapłaty za dostawę towarów lub wykonane usługi poprzez wystawienie weksla własnego z określonym terminem wykupu.

Nettling wekslowy umożliwia odbiorcy wydłużenie termin spłaty gotówki o okres ograniczony terminem wykupu weksla. Natomiast wierzyciel może otrzymany weksel przekazać do dyskonta w banku.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty