statystyki

Inne

Nettling pożyczkowy

wróć do działu: Inne »

Nettling pożyczkowy - jest to konwersja wierzytelności handlowych z wykorzystaniem indywidualnego limitu finansowego odbiorcy, który przyznawany jest odbiorcy (dłużnikowi) w oparciu o analizę historii jego przepływów pieniężnych.

W ramach przyznanego limitu odbiorca zawiera umowę zamieniającą istniejące zobowiązanie z tytułu dostaw na pożyczkę, która może być spłacona w miesięcznych ratach bądź jednorazowo. Odbiorca ponosi koszt odsetek.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty