statystyki

Inne

Certyfikaty inwestycyjne

wróć do działu: Inne »

Certyfikaty inwestycyjne – są to Papiery wartościowe emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte (FIZ).

Certyfikaty inwestycyjne mogą być emitowane jako imienne lub na okaziciela. Certyfikaty na okaziciela mogą być notowane na rynku giełdowym. Poza wyceną rynkową certyfikatów, wartość ich ustalana jest także przez fundusz z częstotliwością określoną w statucie, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty