statystyki

Inne

Rynek regulowany

wróć do działu: Inne »

Rynek regulowany – system obrotu instrumentami finansowymi podlegający nadzorowi.

Nadzór nad rynkiem regulowanym w Polsce sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Rynek ten obejmuje:

  1. rynek giełdowy,
  2. rynek pozagiełdowy,
  3. towarowy rynek instrumentów finansowych.

Prawo dla specjalisty