statystyki

Inne

Dolnośląskie Surowce Skalne

wróć do działu: Inne »

Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
Dolnośląskie Surowce Skalne S.A.
Forma prawna spółka akcyjna
Lokalizacja ul. Śmiała 22, 01-523 Warszawa
Numer KRS
Prezes Rafał Abratańsk
Branża przemysł surowcowy
Produkty odzysk surowców
Giełda DSS
ISIN Szablon:ISIN
Symbol akcji DSS
Strona internetowa

Spółka Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. wchodzi w skład Grupy Kapitałowej DSS zajmującej się produkcją i dostawą kruszyw łamanych dla projektów infrastrukturalnych, w tym przede wszystkim do budowy dróg ekspresowych i autostrad. Od 2011 roku Grupa realizuje także projekty dostawy mas mineralno-asfaltowych oraz betonu wyprodukowanych na bazie kruszyw z własnych kopalni.

Grupa DSS eksploatuje 4 złoża wysokiej jakości amfibolitu, migmatytu i dolomitu.

Głównymi odbiorcami Grupy są największe spółki budowlane: Skanska, Strabag, Mostostal Warszawa, Budimex, PBG, Hydrobudowa czy Polimex.

Na Giełdzie papierów wartościowych w Warszawie akcje DSS notowane są od maja 2010 roku.

Prawo dla specjalisty