statystyki

Inne

Fundusze papierów dłużnych

wróć do działu: Inne »

Fundusze papierów dłużnych – fundusze inwestycyjne, których aktywa składają się głównie z obligacji skarbu państwa, bonów skarbowych i innych papierów dłużnych.

Inwestorzy powierzający swoje pieniądze funduszom papierów dłużnych oczekują zwykle zysków nieco wyższych od tych jakie można uzyskać na lokatach bankowych. Trzeba jednak pamiętać o odpowiednio długim horyzoncie czasowym, co najmniej 2, 3 lata. Inwestycje w krótszym terminie mogą przynieść stopę zwrotu niższą od wartości inflacji lub nawet stratę.

Odmianą funduszy papierów dłużnych są fundusze obligacji zagranicznych, w ich przypadku jednak należy pamiętać o ryzyku kursowym.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty