statystyki

Inne

Nadwyżka budżetowa

wróć do działu: Inne »

Nadwyżka budżetowa – jest to dodatnie saldo dochodów i wydatków budżetowych państwa, inaczej mówiąc nadwyżka budżetowa występuje wtedy, gdy suma dochodów budżetowych przewyższa budżetowe wydatki. Jest to jeden z rodzajów nadwyżki finansowej, której efektem jest wycofanie z obiegu określonej ilości pieniądza (działanie deflacyjne) i umożliwia wprowadzenie do obiegu dodatkowej ilości kapitału poprzez akcję kredytową (kreacja pieniądza).

W ramach budżetu państwa nadwyżka budżetowa występuje i jest rozdysponowywane w poszczególnych budżetach jednostkowych. Wyróżnia się nadwyżkę planowaną i nadwyżkę zrealizowaną.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty