statystyki

Inne

Deflator

wróć do działu: Inne »

Deflator – jest miernikiem inflacji w danym okresie, który wskazuje zmiany ogólnego poziomu cen wszystkich dóbr i usług wchodzących w skład PKB. Określany jest jako procentowy stosunek nominalnego PKB (wyrażonego w cenach bieżących) do realnego PKB (wyrażonego w cenach stałych).

Gdzie:

PKB - Produkt Krajowy Brutto

Zobacz też

Prawo dla specjalisty