statystyki

Inne

Standard siły nabywczej

wróć do działu: Inne »

Standard siły nabywczej - (ang. PPS - Purchasing Power Standard) - jest to sztuczna jednostka walutowa (waluta), dzięki której możliwe są porównania różnych wskaźników ekonomicznych w krajach funkcjonujących w różnych systemach walutowych. W teorii za jeden PPS można kupić tę samą ilość dóbr i usług w każdym z państwie świata, dzięki czemu wyklucza się ryzyko, że na wyniki porównań mogą wpłynąć np. wahania kursu walut.

PPS wyznaczany jest przez podzielenie łącznej wartości gospodarki kraju wyrażonej w walucie krajowej przez jej odpowiedni parytet siły nabywczej.

Wirtualna jednostka monetarna PPS stosowana przez Eurostat, do wyrażenia różnych wielkości rachunków narodowych skorygowanych parytetem siły nabywczej, tzw. Purchasing Power Parities (PPP). PPP może być interpretowany jako kurs wymiany PPS na Euro.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty