statystyki

Inne

Zastaw

wróć do działu: Inne »

Zastaw – forma zabezpieczenia wierzytelności. Ograniczone prawo rzeczowe ustanawiane na rzeczach ruchomych. Wierzyciel może dochodzić swoich praw na rzeczach stanowiących przedmiot zastawu.

W umowie zastawu występuje zastawnik, czyli wierzyciel i zastawca, czyli dłużnik, właściciel rzeczy zastawionych.

Przedmiotem zastawu mogą być rzeczy ruchome, udział w tych rzeczach lub prawa majątkowe. Może on zabezpieczać zarówno wierzytelność pieniężną, jak i niepieniężną. Zastaw przestaje istnieć po zaspokojeniu wierzyciela.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty