statystyki

Inne

Linia oporu

wróć do działu: Inne »

Linia oporu (ang. resistance line) – linia prosta ograniczająca trend (kanał trendowy) od góry. Znaczące przecięcie tej linii w górę oznacza zmianę trendu. Linia oporu tworzy wtedy bardzo najczęściej linię oporu.

Nieznaczne przecięcie linii oporu nie zawsze oznacza zmianę trendu, tylko jego naruszenie, wykres kursu może wrócić wtedy do pierwotnego kanału trendu.

Linię oporu rysuje się łącząc ze sobą linią prostą najwyższe punkty wykresu (szczyty cen). Czym więcej jest punktów styku linni oporu z wykresem kursu, tym większa jest wiarygodność tej linii.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty