statystyki

Inne

Agent transferowy

wróć do działu: Inne »

Agent transferowy – jest to instytucja prowadząca rejestr uczestników funduszu. W rejestrze znajdują się dane takie jak: dane osobowe członków, informacje o składkach, dane o wypłatach i wypłatach transferowych, dane o aktualnym stanie środków na rachunkach.

Głównym zadaniem agenta transferowego jest przeliczanie środków pieniężnych wpłacanych przez inwestorów na nabywane jednostki uczestnictwa oraz przeliczaniem odkupywanych jednostek uczestnictwa na wypłacane inwestorowi środki pieniężne.

Funkcję agenta transferowego może pełnić każda instytucja, która zapewnia odpowiedni system informatyczny oraz poufność i tajność zawartych danych.

Prawo dla specjalisty