statystyki

Inne

Nieruchomość lokalowa

wróć do działu: Inne »

Nieruchomość lokalowa – jest to nieruchomość, która w celu ustanowienia odrębnej własności lokalu (na podstawie ustawy o własności lokali) została wyodrębniona z nieruchomości macierzystej (gruntowej lub budynkowej). Nieruchomość lokalowa jest lokalem mieszkalnym lub lokalem o innym przeznaczeniu.

W rozumieniu ustawy o własności lokali (art. 2 ust. 2 uwl), samodzielny lokal musi spełniać następujące wymogi:

  1. lokal składa się z izby lub zespołu izb położonych w obrębie budynku
  2. wydzielony musi zostać trwałymi ścianami
  3. pomieszczenia wchodzące w skład lokalu muszą spełniać wymogi dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi (wg odrębnych przepisów)
  4. pomieszczenia wchodzące w skład lokalu wraz z ewentualnymi pomieszczeniami pomocniczymi muszą służyć zaspokajaniu określonych potrzeb:
    1. mieszkaniowych,
    2. innych niż mieszkaniowe.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty