statystyki

Inne

EMV

wróć do działu: Inne »

EMV – specyfikacja techniczna opisująca wymogi stawiane kartom mikroprocesorowym.

Nazwa standardu EMV pochodzi od nazw organizacji płatniczych (Europay, MasterCard, Visa), które porozumiały się, aby wszystkie karty wyposażone w mikroprocesor były rozpoznawane i akceptowane przez terminale płatnicze i bankomaty. EMV określa także standardy bezpieczeństwa kart.

Organizacje Visa i MasterCard opracowały też standardy autoryzacji zdanych transakcji, (tzw. transakcji MO/TO/IO, ang. mail order/telephone order/internet order lub CNP, ang. card not prezent). W systemie MasterCard, standard ten otrzymał nazwę CAP (ang. chip authentication program) lub EMV-CAP. W systemie Visa zaś zabezpieczenie to nazwano DPA (ang. dynamic password authentication).

Prawo dla specjalisty