statystyki

Inne

Podatek ryczałtowy

wróć do działu: Inne »

Podatek ryczałtowy – jest to podatek dochodowy, uproszczony sposób pobierania i wymiaru należności podatkowych od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Z tej formy opodatkowania mogą skorzystać osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie, których wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód, a także osoby fizyczne nie prowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku, gdy dochody osiągane są z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Podatek zryczałtowany zależny jest od rodzaju wykonywanej działalności zarobkowej i ewentualnie określonych kryteriów, np. liczby mieszkańców miejscowości, w której jest działalność jest wykonywana, lub liczby zatrudnionych osób.

Zalety:

  • Nie ma comiesięcznych deklaracji podatku dochodowego.
  • Podatek płaci się od obrotów, co w niektórych przypadkach umożliwia osiągnięcie korzyści fiskalnych w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych.
  • Księgowość jest mniej skomplikowana niż w przypadku zasad ogólnych.

Wady:

  • Brak możliwości zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów.
  • W przypadku niskich marż uzyskiwanych przez podatnika poziom ryczałtu czasami może być zbyt wysoki.
  • W trakcie trwania roku podatkowego nie można zrezygnować z ryczałtu.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty