statystyki

Inne

Linia Ganna

wróć do działu: Inne »

Linia Ganna - linia prosta przebiegająca pod kątem 45 stopni od uznanego za początek trendu wzrostowego. Gann stworzył teorię mówiącą, że linia ta ma kluczowe znaczenie dla trendu wzrostowego.

Położenie aktualnego kursu ponad tą linią oznacza kontynuację trendu wzrostowego, przecięcie jej w dół oznacza zmianę trendu. Linia ta tworzy silną linię wsparcia dla trendu wzrostowego. Podobnie jest przy trendzie spadkowym, linia poprowadzona pod kątem -45 stopni tworzy silną linię oporu, której przecięcie od dołu oznacza sygnał kupna.

Według teorii Ganna ruchy cen na giełdzie mają ścisłe powiązanie z czasem w którym się odbywają. Podczas naturalnego wzrostu cen, jednostce czasu odpowiada jednostka wzrostu, dzięki czemu uzyskujemy linię nachyloną pod kątem 45 stopni. Dokładnie odwrotnie jest w przypadku trendu spadkowego.

Gann rozbudowując swoją teorię stworzył wachlarz linii, który opisuje różne proporcje zmiany wartości cen akcji wobec jednostki czasu.

Wachlarz Ganna

  • 1 x 8 - 82,5 stopnia
  • 1 x 4 - 75 stopni
  • 1 x 3 - 71,25 stopnia
  • 1 x 2 - 63,75 stopnia
  • 1 x 1 - 45 stopni
  • 2 x 1 - 26,25 stopnia
  • 3 x 1 - 18,75 stopnia
  • 4 x 1 - 15 stopni
  • 8 x 1 - 7,5 stopnia

Siatka Ganna

Siatkę Ganna tworzy zestaw linii nachylonych pod kątem 45 stopni do poziomu i przecinających się ze sobą. Po nałożeniu siatki Ganna na wykres kursu powstaje zbiór wielu linii wsparć i oporów istotnych dla trendu.

Prawo dla specjalisty