statystyki

Inne

RSI

wróć do działu: Inne »

RSI – (ang. relative strength index) – wskaźnik względnej siły rynku.

Wskaźnik RSI obrazuje siłę trendu, przyjmuje wartości od 0 do 100. Przyjmuje się, że wzrost wskaźnika powyżej 70 oznacza, że rynek jest wykupiony – wzrasta prawdopodobieństwo, że trend wzrostowy zostanie zakończony. Spadek wartości indeksu RSI poniżej 30 oznacza zwiększenie szansy odwrócenia trendu ze spadkowego na wzrostowy. Przy bardzo silnych trendach wartość wskaźnika może długo utrzymywać się poza wartościami uznawane za ekstremalne.

Przy trendzie rosnącym wskaźnik przyjmuje wartości powyżej 50, przy trendzie spadkowym, poniżej 50. Przekroczenie od dołu więc oznacza dla inwestorów sygnał kupna i na odwrót, gdy wskaźnik RSI spada poniżej 50 oznacza to sygnał sprzedaży.

Podstawowym parametrem indeksu RSI jest długość okresu średniej kroczącej użytej do jego obliczenia. W zależności od przyjętego parametru i siły trendu, przyjąć można inne wartości ekstremalne indeksu RSI, np. 80 i 20, zamiast 70 i 30.

RSI = 100 - \frac{100}{1+RS}

gdzie:

RS=\frac{a}{b}

a - średni wzrost cen w danym okresie b - średni spadek cen w danym okresie

Z konstrukcji wskaźnika wynika więc, że przy długotrwałym trendzie rosnącym niewielki spadek cen powoduje znaczący spadek wskaźnika i na odwrót.

Prawo dla specjalisty