statystyki

Inne

Nettling

wróć do działu: Inne »

Nettling – jest to termin określający konwersję wierzytelności (należności) handlowych na instrumenty finansowe dopasowane do profilu odbiorców. Inaczej mówiąc, nettling to specyficzna metoda rozliczeń, która umożliwia zaspokojenie dostawców lub finansowanie potrzeb odbiorców.

Dostawca, który występuje w charakterze wierzyciela godzi się na inną niż ustalona pierwotnie przez strony formę zapłaty. Akceptacja taka ma formę dodatkowej umowy z odbiorcą, czyli dłużnikiem.

Zazwyczaj w ramach nettlingu instrumentami płatniczymi wykorzystywanymi do zamiany należności pierwotnych na wtórne są:

  • weksle, które spełniają funkcję płatniczą;
  • pożyczki, dzięki którym, po ustaleniu dodatkowego oprocentowania, wydłuża się termin spłaty należności.

Rodzaje nettlingu:

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty