statystyki

Inne

Podatek liniowy

wróć do działu: Inne »

Podatek liniowy - podatek dochodowy, który obliczany jest w oparciu o stałą stopę procentową naliczany od podstawy opodatkowania.

Największa zaletą podatku liniowego jest prostota jego obliczania. Jest on również silnym bodźcem do osiągania dochodów. Podatek liniowy może być czynnikiem obniżającym chęć podatników do uchylania się od podatku.

W przypadku wielu gospodarek wschodzących, podatek liniowy jest atrakcyjnym sposobem przyspieszenia wzrostu gospodarczego.

W przeciwieństwie od podatku progresywnego, podatek liniowy uznawany jest za niesprawiedliwy, ponieważ zarówno biedni, jak i bogaci odprowadzają ten sam procent dochodów.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty