statystyki

Inne

Podaż zagregowana

wróć do działu: Inne »

Podaż zagregowana – jest to suma podaży dóbr i usług w gospodarce narodowej występujących na danym obszarze.

Podaż zagregowana pokazuje zależność pomiędzy łączną ilością produktów, czyli wielkością realnego produktu narodowego brutto, jaką wszyscy producenci w gospodarce skłonni są wyprodukować i zaoferować na sprzedaż przy określonych warunkach, gdzie poziomem cen mierzonych deflatorem produktu narodowego brutto w danym okresie.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty