statystyki

Inne

FIO

wróć do działu: Inne »

FIO - fundusz inwestycyjny otwarty.

Fundusze inwestycyjne otwarte pozyskują kapitał poprzez sprzedaż jednostek uczestnictwa. Liczba sprzedawanych jednostek nie jest ograniczona a więc nie ma ograniczeń wartości kapitału i liczby uczestników funduszu. Inwestorzy mogą w dowolnym momencie nabywać jednostki uczestnictwa i zakończyć inwestycję umarzając jednostki. Jednostki uczestnictwa funduszu wyceniane są we wszystkie dni robocze na podstawie instrumentów finansowych wchodzących w skład portfela inwestycyjnego.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty