statystyki

Inne

Licencja przymusowa

wróć do działu: Inne »

Licencja przymusowa – udzielane są przez Urząd Patentowy w trybie postępowania spornego. Regulacje dotyczące licencji przymusowej znajdują się w rozdziale 7 Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Art. od 82. do 88.).

Licencja przymusowa może zostać udzielona w określonych przez prawo wypadkach niezależnie od zgody uprawnionego z patentu. Licencja przymusowa udzielana jest na dany patent odpłatnie niewyłącznie i na czas określony. Szczególne przypadki w których Urząd Patentowy może udzielić licencji przymusowej to:

  • Stan zagrożenia bezpieczeństwa Państwa
  • Nadużywanie patentu przez osobę uprawnioną
  • Uniemożliwianie przez uprawnionego zaspokojenia potrzeb rynku krajowego ze względu na istnienie patentów zależnych (wtedy udzielana jest licencja wzajemna)

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty