statystyki

Inne

Fundusz funduszy

wróć do działu: Inne »

Fundusz funduszy (ang. Fund of funds, FOF) – jest to rodzaj funduszu inwestującego w inne fundusze o różnych strategiach inwestycyjnych. Dobór poszczególnych funduszy do FOF zależy od zarządzającego funduszem. Jest to dobry sposób na inwestowanie dla osób, które nie mają czasu na śledzenie trendów na rynku kapitałowym ani porównywanie wyników poszczególnych funduszy.

Dywersyfikacja portfela powoduje, że spada ryzyko inwestycyjne w czasie bessy, jednak w czasie wzrostów inwestor nie osiągnie maksymalnych zysków.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty