statystyki

Inne

Odszkodowanie

wróć do działu: Inne »

Odszkodowanie – terminem tym określa się kwotę, którą ubezpieczyciel zobowiązany jest wypłacić z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia majątkowego w przypadku, gdy zaistnieje określone w umowie ubezpieczenia zdarzenie. Poziom wypłaconego odszkodowania zawarty jest w granicach sumy ubezpieczenia, czyli sumy gwarancyjnej.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty