statystyki

Inne

Agencja Rozwoju Przemysłu

wróć do działu: Inne »

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. to jednoosobowa spółką Skarbu Państwa, której głównym zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw.

Początki spółki sięgają końca lat 80. ubiegłego wieku. Na mocy stawy z 23 października 1987 r. (Dz.U.87 Nr 33, poz.182) utworzono Fundusz Zmian Strukturalnych w Przemyśle. W grudniu 1990 r. aktem notarialnym powołano do życia spółkę prawa handlowego pod nazwą Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., która przejęła majątek Funduszu Zmian Strukturalnych w Przemyśle.

Na początku główną działalnością Agencji Rozwoju Przemysłu było:

 • świadczenie usług w zakresie doradztwa gospodarczego;
 • organizacyjne i finansowe wspomaganie procesów restrukturyzacji, rozwoju i sanacji podmiotów gospodarczych;
 • dysponowanie funduszami na restrukturyzację przemysłu na zlecenie osób trzecich;
 • obrót środkami trwałymi lub oddawanie ich do używania;
 • wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez uprawnione podmioty;
 • prowadzenie innej działalności gospodarczej mającej na celu wspieranie procesów restrukturyzacji w gospodarce polskiej.

Obecnie Agencja Rozwoju Przemysłu S.A funkcjonuje na zasadach komercyjnych, jest nowoczesną organizacją, aktywną na krajowym rynku kapitałowym.

Główna siedziba agencji mieści się przy ul. Nowy Świat 6/12 w Warszawie. Agencja Rozwoju Przemysłu posiada 6 oddziałów w:

 • Baranowie Sandomierskim,
 • Katowicach,
 • Krasiczynie,
 • Mielcu,
 • Tarnobrzegu,
 • Warszawie.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty