statystyki

Inne

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

wróć do działu: Inne »

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (ang. Debt To Equity Ratio) – wskaźnik opisujący wielkość kapitałów obcych biorących udział w finansowaniu przedsiębiorstwa wobec kapitałów własnych.

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = Zobowiązania / Kapitały własne

Zbyt duża wielkość udziału zobowiązań w finansowaniu firmy może mieć duży wpływ na jej wynik finansowy ze względu na koszty obsługi długu. Jednak na odpowiednim etapie działalności, wykorzystanie dźwigni finansowej i zaangażowanie kapitałów obcych może pozytywnie wpłynąć na rozwój firmy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty