statystyki

Inne

Nieruchomość rolna

wróć do działu: Inne »

Nieruchomość rolna – jest to nieruchomość gruntowa na której jest lub może być prowadzona działalność wytwórczej w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej. Do nieruchomości rolnych zaliczane są także gruntu przeznaczone do produkcji sadowniczej, ogrodniczej, rybnej, leśnej i pszczelarskiej. Nieruchomości rolne posiadają określoną przez ustawodawcę powierzchnię minimalną i są położone poza terenem miast.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty