statystyki

Inne

Dotacje celowe

wróć do działu: Inne »

Dotacje celowe (ang. appropriated allocations) – wydatki budżetu państwa podlegające szczególnym zasadom rozliczania i przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji inwestycji:

 1. państwowych zakładów budżetowych,
 2. innych państwowych jednostek organizacyjnych,
 3. jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na podstawie odrębnego upoważnienia zamieszczonego w ustawie budżetowej lub innej ustawie,
 4. realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego jako zadania,
  • własne,
  • z zakresu administracji rządowej,
  • inne zlecone ustawami,
 5. związanych z badaniami naukowymi lub pracami badawczo-rozwojowymi.

Prawo dla specjalisty