statystyki

Inne

Budowla

wróć do działu: Inne »

Budowla – to jest każdy obiekt budowlany, który nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury.

Do budowli zaliczamy: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty sieci technicznych, maszty, mury oporowe, przejazdy kolejowe, śluzy, zapory, jazy, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, fortyfikacje, tamy, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieć uzbrojenia terenu, budowle sportowe, budynki modułowe, cmentarze, pomniki, elektrownie wiatrowe.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty