statystyki

Inne

Licencja dorozumiana

wróć do działu: Inne »

Licencja dorozumiana – dotyczy wyników prac badawczych lub podobnych wykonanych na zamówienie.

Art. 81. Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej „Jeżeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie z wynalazków zawartych w przekazanych wynikach prac.”

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty