statystyki

Inne

Suma gwarancyjna

wróć do działu: Inne »

Suma gwarancyjna – jest to kwota określona w umowie ubezpieczenia, która stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Poziom ten stanowi maksymalną wysokością odszkodowania, które może być wypłacone z tytułu konkretnego ubezpieczenia. Maksymalna suma ubezpieczenia (suma gwarancyjna) zwana jest inaczej limitem odpowiedzialności.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty