statystyki

Inne

Inwestowanie zbiorowe

wróć do działu: Inne »

Inwestowanie zbiorowe – jest to rodzaj inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne. Polega ono na zakupie jednostek funduszy lub certyfikatów inwestycyjnych. W takim przypadku inwestor powierza swoje kapitały funduszom, które specjalizują się w zarządzaniu odpowiednimi instrumentami finansowymi, np. akcjami, obligacjami, instrumentami rynku pieniężnego itp. Często instrumenty, które mają w swoim portfelu fundusze są niedostępne są niedostępne dla przeciętnych inwestorów, np. bony skarbowe lub nawet nieruchomości.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty