statystyki

Inne

Punkty swap

wróć do działu: Inne »

Punkty swap – opłaty naliczane od otwartych pozycji walutowych przetrzymanych na dzień następny na rynku Forex.

Punkty swap wynikają z różnicy rynkowych stóp procentowych pary walutowej bioracej udział w transakcji. Naliczane są o północy od każdej pozycji przetrzymanej na dzień następny.

Punkty swap mogą mieć wartość ujemną lub dodatnią. Ujemne powodują obciążenie rachunku inwestora, przy dodatnich, do rachunku dopisywane są odpowiednie kwoty.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty