statystyki

Inne

Stopa progowa

wróć do działu: Inne »

Stopa progowa – jest to minimalna Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji konieczna do podjęcia decyzji na temat poniesienia nakładów inwestycyjnych na jej realizację.

Wysokość stopy progowej powinna być ściśle powiązana z kosztem kapitału ponoszonym przez przedsiębiorstwo, jak również z ryzykiem związanym z przedsięwzięciem.

W przypadku inwestycji o wysokim ryzyku lub, gdy spółka chce zrekompensować wysokie koszty przedsięwzięcia to stopa progowa może być ustalona na podwyższonym poziomie. Stopa progowa ustalana jest przez zarząd spółki.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty