statystyki

Inne

Przeciętne wynagrodzenie brutto bez wypłat z zysku

wróć do działu: Inne »

Przeciętne wynagrodzenie brutto bez wypłat z zysku (ang. Average gross wages and salaries without payments from profit) – jeden ze wskaźników opisujących wynagrodzenia.

Przeciętne wynagrodzenie brutto bez wypłat z zysku otrzymuje się poprzez podzielenie sumy wynagrodzeń osobowych brutto, honorariów wypłaconych niektórym grupom pracowników (np. dziennikarzom, realizatorom filmów, programów radiowych i telewizyjnych) przez przeciętną liczbę zatrudnionych w danym okresie, po wyeliminowaniu osób wykonujących pracę nakładczą oraz zatrudnionych za granicą.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty