statystyki

Inne

Composite Leading Indicator

wróć do działu: Inne »

Composite Leading Indicator (CLI) – jest to wskaźnik wyprzedzający obliczany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Miernik wyprzedzający CLI pozwala na uzyskanie wczesnych sygnałów na temat punktów zwrotnych aktywności gospodarczej. Dzięki wskaźnikowi CLI można przewidzieć zmianę w cyklu koniunkturalnym, która może nastąpić w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy. Wskaźnik ten służy do oceny, czy gospodarka kraju znajduje się w fazie:

  • Ekspansji
  • Odwrócenia
  • Spadku
  • Ożywienia.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty